Køng Cykel Motion, DK-5620 Glamsbjerg, Tlf.: +45 25 52 60 61

Forside, "Køng Online"

Forside

Indmeldelse

Præsentation

Spinning

Landevejs Cykling

Login side

Præsentation

 
 
 
 

 Emner på siden:


___________________________________________________________________________________________________

Nu starter vi på landevejen
Kalenderen siger forår, solen blænder og lærken er på himmelen. Dejligt, så er det tiden at få cyklen smurt og pumpet, for nu vil Køng Cykel Motion igen på landevejen.

Vi starter sæsonen op søndag d. 29-3 kl. 9.00 ved Glamsbjerg Fritidscenter, triller en tur på omkring 25 km. og slutter af med en sodavand og en hyggestund. Alle kan være med  også selv om det er første gang.


___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling.
 

Den 25. Marts kl 19.00 holder vi den årlige generalforsamling i Glamsbjerg Centrets Cafe.

Mød talstærk op og bak op om klubben og bestyrelsen, vi trænger til det og du kan sagtens komme uden at blive blandet ind i uønsket arbejde.

Udover dagsordnen kan vi også hygge med mere eller mindre fornuftig snak, vi håber også på at kunne vise frem fra det nye bookingsystem.

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.
Dagsorden:
  1.     Valg af dirigent og stemmetællere
  2.     Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
  3.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4.     Fastlæggelse af kontingent
  5.     Indkomne forslag.
  6.     Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år Suppleanter vælges for en periode på 1 år.
               På valg er:
               Jais, som ikke ønsker genvalg
               Jan der genopstiller.
  1.      Brit der genopstiller.    Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år
  2.     Evt____________________________________________________________________________________________________________________

Så er den nye hjemmeside ved at tage form og vil efterhånden overtage denne,
men indtil videre sker tilmeldingen stadig på denne side.

Besøg den nye hjemmeside her: www.køngcykelmotion.dk

________________________________________________________________________________________________________________________


Den 1. September starter spinning sæsonen igen og efter efterårsferien starter der yderligere hold op.

_________________________________________________________________________________________________________________________

TIME PRIS FOR 2015

Time prisen pr. 01.01.2015 til kr. 25,-

VEL MØDT I 2015

 ___________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________

KONTINGENT FOR 2015 INFO:

kr. 250,- for voksen medlemskab

kr. 400,- for par medlemskab

kr. 75,- for unge til og med 18 år

kr. 500,- for familie medlemskab

__________________________________________________________________________________________________________

OBS !!! - Vedr. tilmelding til spinning

Det er meget vigtigt at du:

1. melder dig til i god tid

2. husker at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret

3. tjekker om holdet kører inden du kører i hallen (Der køres ikke med mindre en 5 tilmeldte på et hold).

mvh Bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

HUSK AT KØNG CYKELMOTION ER DEN ENESTE SPINNINGUDBYDER PÅ VESTFYN, SOM KAN TILBYDE PULSTRÆNING MED BENYTTELSE AF

SUUNTO PULSSYSTEMET

DIN VEJ TIL MÅLRETTET TRÆNING.

Du kan købe dit eget pulsbælte til den fantastiske pris af kr. 375,-

_________________________________________________________________________________________


2006 - KØNG