Køng Cykel Motion, DK-5620 Glamsbjerg, Tlf.: +45 25 52 60 61

Forside, "Køng Online"

Forside

Indmeldelse

Præsentation

Spinning

Landevejs Cykling

Login side

Præsentation

 
 
 
 

 Emner på siden:


___________________________________________________________________________________________________

Nu starter vi på landevejen
Kalenderen siger forår, solen blænder og lærken er på himmelen. Dejligt, så er det tiden at få cyklen smurt og pumpet, for nu vil Køng Cykel Motion igen på landevejen.

Vi starter sæsonen op søndag d. 29-3 kl. 9.00 ved Glamsbjerg Fritidscenter, triller en tur på omkring 25 km. og slutter af med en sodavand og en hyggestund. Alle kan være med  også selv om det er første gang.


___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling.
 

Den 25. Marts kl 19.00 holder vi den årlige generalforsamling i Glamsbjerg Centrets Cafe.

Mød talstærk op og bak op om klubben og bestyrelsen, vi trænger til det og du kan sagtens komme uden at blive blandet ind i uønsket arbejde.

Udover dagsordnen kan vi også hygge med mere eller mindre fornuftig snak, vi håber også på at kunne vise frem fra det nye bookingsystem.

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.
Dagsorden:
  1.     Valg af dirigent og stemmetællere
  2.     Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
  3.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4.     Fastlæggelse af kontingent
  5.     Indkomne forslag.
  6.     Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år Suppleanter vælges for en periode på 1 år.
               På valg er:
               Jais, som ikke ønsker genvalg
               Jan der genopstiller.
  1.      Brit der genopstiller.    Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år
  2.     Evt.

__________________________________________________________________________________________________
Nu skal vi dyste.Eller også skal vi bare "futte" op af Alpe d'Huez i fælleskab.

Vi har booket X-TRAINER CYKLERNE hos OGF onsdag d. 18/3 kl 18.00. Vi starter med at indstille cyklerne og få den nødvendige instruktion, varme op og starter så opkørslen til Alpe d'Huez som vi forsøger at nå indenfor 1oo min. Herefter går vi i bad og afslutter med en bid mad og en tår at drikke, medens vi selvfølgelig snakker om turen op af bjerget.

På en storskærm vises alle deltagernes data med aktuel hastighed, distance, watt og eventuel puls. Undervejs køres der en pace (en cykelrytter) på storskærmen med angivelse af distance, så man kan se om man er foran eller bagud i forhold til pacen.

Samtidig kan man se sin placering i feltet i forhold til sine "konkurrenter"  Der kan laves bakkespurter og tildeles præmier/point til den rytter, som præsterer den højeste hastighed.

Man styrer selv sin hastighed ved hjælp af sin gearing (belastning) og kadence (omdrejninger). Stigningsgrad, personvægt og hastighed er tæt forbundet. Så det er helt klart en fordel at have en færrest kilo på kroppen i bjergstigningen. Ligesom i virkeligheden.

Tekniske deltajer:

Cyklerne er monteret med Look Keo /Spd - OGF har i begrænset omfang mulighed for at tilbyde udlånssko.

Hvis du vil gemme dine træningsdata efter cykeleventen skal du medbringe et SD kort til cykelcomputeren. Du kan downloade softwaren på www.kanjac.dk/ne. Du kan med fordel medbringe et Garmin pulsbælte ANT +, så kan du se din puls % undervejs.

Du kan tilmelde dig under Spinning.
______________________________________________________________________________________________________Kom og prøv nyt tøj i Glamsbjerg Fritidscenter´s Cafe

Den 28-1-15 kl 19.00 holder vi klubaften med mulighed for at prøve og mærke KCM nye klubdragt. Designet bliver det samme men et nyt mærke, Tage og Frank har prøvet bukserne og siger, at der er fantastiske, samtidigt er prisen lavere end det tøj vi har nu.

Når vi nu er samlet, vil vi benytte lejligheden til en snak om, hvad vi forventer af 2015: Hvilke udfordringer ser vi frem til? Hvordan skal klubturen foregå? Hvilke løb deltager vi i fæller? Hvor mange grupper træner vi på og hvad dage kørere vi? Så er der også plads til  behagelig samvær og det spørgsmål eller forslag du har.

Meld dig til samme sted som til spinning, så der også er kaffe og ostemad til dig. Er du endnu ikke medlem, men påtænker det, kan du tilmelde dig på mailtilkcm@gmail.com, senest d. 26-1.

Er du forhindret  d. 28. kan du tilmelde dig d. 2-2, hvor der evt. er en opfølgning.


____________________________________________________________________________________________________________________

Så er den nye hjemmeside ved at tage form og vil efterhånden overtage denne,
men indtil videre sker tilmeldingen stadig på denne side.

Besøg den nye hjemmeside her: www.køngcykelmotion.dk

________________________________________________________________________________________________________________________


Den 1. September starter spinning sæsonen igen og efter efterårsferien starter der yderligere hold op.

_________________________________________________________________________________________________________________________

TIME PRIS FOR 2014

Time prisen pr. 01.01.2013 til kr. 25,-

VEL MØDT I 2014 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

SPONTAN SPINNING

KØNG CYKELMOTION  åbner nu op for en ny og mere spontan tilgang til spinningtimen.

Vores instruktører har nogen gange rigtigt meget lyst til at køre f.eks. en søndag eller en fredag, og nogen gange vil de rigtigt gerne køre hold med Suunto pulssytemmet som fokus for den målrettede træning. Derfor åbnes der nu op for at instruktørerne via KCM´s facebookside kan lave et opråb om en spontan spinningtime, (dog senest 24 timer før timens afholdelse) I opråbet på facebook, er det vigtigt at der beskrives hvad der bliver lagt vægt på i træningen for den pågældende time, så medlemmerne ved hvad de går indtil ;-)

DERFOR – meld dig til ”KCM – KØNG CYKELMOTION” gruppen på facebook, så du altid får disse opråb på din mail, og derved muligheden for at være med.

Holdene vil naturligvis blive oprettet på hjemmesiden, og du skal stadig melde dig til.


________________________________________________________________________________________________

KONTINGENT FOR 2014INFO:

kr. 250,- for voksen medlemskab

kr. 400,- for par medlemskab

kr. 75,- for unge til og med 18 år

kr. 500,- for familie medlemskab

__________________________________________________________________________________________________________

OBS !!! - Vedr. tilmelding til spinning

Det er meget vigtigt at du:

1. melder dig til i god tid

2. husker at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret

3. tjekker om holdet kører inden du kører i hallen (Der køres ikke med mindre en 5 tilmeldte på et hold).

mvh Bestyrelsen.

___________________________________________________________________________

HUSK AT KØNG CYKELMOTION ER DEN ENESTE SPINNINGUDBYDER PÅ VESTFYN, SOM KAN TILBYDE PULSTRÆNING MED BENYTTELSE AF

SUUNTO PULSSYSTEMET

DIN VEJ TIL MÅLRETTET TRÆNING.

Du kan købe dit eget pulsbælte til den fantastiske pris af kr. 375,-

_________________________________________________________________________________________

KUNNE DU TÆNKE DIG AT KØRE SOM INSTRUKTØR HOS KØNG CYKELMOTION

KONTAKT JAIS FRIMODT PÅ MAIL: jaisfri@hotmail.com

__________________________________________________

NYT MEDLEM

Kunne du tænke dig at prøve spinning hos Køng Cykelmotion. Så send en mail til vores kasserer på jaisfri@hotmail.com . Du har nemlig muligheden for at få 2 gratis prøvetimer på et af vores begynderhold, så du kan se om det er noget for dig.

VELKOMMEN TIL

______________________________________________________

HUSK: der skal være min. 5 tilmeldte, 4 timer før det annoncerede startstidspunkt, for at vi gennemfører timen.

Og husk at melde fra i god tid til et hold du evt. har tilmeldt dig til. Der kan være klubkammerater på venteliste, som også skal have en rimelig mulighed for at reagerer hvis du ikke kan deltage alligevel.

Næste spinning :

2006 - KØNG